Please install Adobe Flash player

Pojazdy, drogi, znaki drogowe, strzałki, ślady hamowania itd. przesuwa się z zakładki po lewej stronie na obszar rysunku za pomocą naciśniętego lewego klawisza myszy. Przesuwanie i umieszczanie w nowej pozycji następuje poprzez nakliknięcie i przeciąganie naciśniętym lewym klawiszem myszy. Elementy rysunku można obracać zielonym punktem lub naciśnięciem prawego klawisza myszy.

Zamknij okno